จดทะเบียนสมรสเกาหลี /ชาวต่างชาติ

บริการจดทะเบียนสมรสเกาหลี

รายละเอียดการเตรียมเอกสารเพื่อนำไปใช้จดทะเบียนสมรสที่เกาหลี ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  1. ใบรับรองโสด ฉบับภาษาไทย (สามารถออกได้ที่เขต/อำเภอตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน)
  2. นำใบรับรองโสดแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารที่กงสุลไทย
  3. แปลใบโสดเป็นภาษาเกาหลี และนำไปรับรองที่สถานทูตเกาหลีในไทย

※ เอกสารที่ใช้นำไปจดทะเบียนสมรสเกาหลี จะต้องมี3ฉบับคือ ใบโสดภาษาไทย-อังกฤษ-เกาหลี ที่รับรองกงสุลไทยและสถานทูตเกาหลีในไทยเรียบร้อยแล้ว

**หากเอกสารไม่ครบถ้วนและถูกต้องจะไม่สามารถนำไปจดทะเบียนสมรสได้

※สามารถให้สามีเป็นคนจดทะเบียนสมรสเกาหลีเพียงคนเดียวได้ โดยส่งเอกสารและพาสปอร์ตัวจริงไปให้กับสามีที่เกาหลี

ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้จดทะเบียนสมรสเกาหลี

ราคาเพียง 4,500 บาท (ค่าส่งเอกสารไปเกาหลีคิดจริงตามบิล)

เอกสารที่ต้องส่งมาให้ทางบริษัท

  1. ใบรับรองโสด ฉบับไทย ตัวจริง
  2. พาสปอร์ต ตัวจริง

**รอเอกสารประมาณสองอาทิตย์ไม่รวมวันหยุด ส-อ และวันหยุดราชการ

**หากต้องการเอกสารด่วนภายในหนึ่งอาทิตย์ราคาจะอยู่ที่ 5,000 บาทค่ะ

บริการทำเอกสารเพื่อนำไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ