วีซ่าติดตาม F1-5

วีซ่าติดตาม F-1-5 ไปเลี้ยงหลานที่เกาหลี

        บิดาและมารดาของผู้ถือวีซ่าแต่งงาน (F-6) หรือวีซ่าพำนักถาวร ( F-5-2) โดยมีจุดประสงค์การพำนักเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลาน

 

รายละเอียดบริการยื่นวีซ่า F-1-5

 • ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า 9,500 บาท รวมทุกอย่างไม่มีเก็บเพิ่ม!!
 • แบ่งชำระได้ดังนี้ มัดจำ 4,000 บาท และจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่ทีมงานยื่นวีซ่าให้กับทางสถานทูต 5,500 บาท
 •  

บริการที่จะได้รับจากเรา

 • วิเคราะห์เคสของลูกค้าเผื่อที่จะแจ้งเอกสารให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงจุด
 • ให้คำปรึกษาและอธิบายเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอย่างละเอียด
 • เตรียมเอกสารสำหรับใช้ยื่นวีซ่าฝั่งไทยให้ทุกอย่าง
 • แจ้งเอกสารเกาหลี และมีล่ามเกาหลี ในกรณีคนเกาหลีไม่เข้าใจเอกสาร
 • แปล-รับรองเอกสารจากกงสุล (ในเคสที่ต้องมีการรับรอง)
 • ออกเอกสารประวัติหนังสือเดินทางจากกงสุล
 • ทำสตอรี่เรียงรูปให้ทุกเคส
 • เขียนใบคำสารภาพผิด (ในกรณีที่เคยโอเวอร์วีซ่าที่เกาหลี)
 • มีทีมงานไปยื่นวีซ่าให้ที่สถานทูต (ลูกค้าไม่ต้องมายื่นเอง)
 • หลังจากยื่นวีซ่าแล้วทีมงานจะส่งใบรับพาสให้และสามารถเข้าไปเช็คในระบบได้ว่าการสมัครวีซ่าของท่านนั้นจะอยู่ในระบบเรียบร้อย
 • หากทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางมีทางทีมงานไปยื่นให้ที่สถานทูตเกาหลีโดยตรง

 

หลังจากผลวีซ่าออกลูกค้าจำเป็นต้องมารับเล่มพาสปอร์ตคืนด้วยตนเองที่สถานทูตเกาหลีเท่านั้น (เป็นกฎของสถานทูต)

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 14 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่าเอกสารครบสมบูรณ์

การพิจารณาผลวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับสถานทูตเกาหลีเท่านั้น

 

หากผลวีซ่าไม่ผ่านจะไม่มีการคืนเงินค่าดำเนินการให้ ลูกค้าสามารถยื่นใหม่กับทางเราต่อได้เรื่อยๆ โดยจะมีแค่ค่าออกเอกสารใหม่สำหรับยื่นวีซ่าเพียง 2,500 บาท