วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

ค่าบริการทำเอกสารยื่นวีซ่า 4,990 บาท

**ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมสแกนนิ้วจ่ายตามจริง

บริการที่จะได้รับจากเรา

  • เตรียมเอกสารทั้งหมดและยื่นวีซ่าลงระบบ
  • แปลเอกสาร
  • เขียนจดหมายแนะนำตัว
  • ทำแพลนท่องเที่ยว
  • จองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า
  • จองที่พักสำหรับยื่นวีซ่า
  • ทีมงานดูแลวันไปยื่นวีซ่า สแกนนิ้ว

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินค่าดำเนินการ 4,990 บาทหลังจากเอกสารส่งถึงออฟฟิศแล้ว

ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าและสแกนนิ้วจ่ายในวันที่ไปยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่น

 

**ทั้งนี้ทั้งนั้นการพิจารณาผลวีซ่าในขั้นตอนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสถานทู

 

หากวีซ่าไม่ผ่านจะไม่ได้เนค่าดำเนินการและค่าธรรมนียมจากสถานทูตคืน